Köpvillkor

Tillämplighet

Loxodonta AB driver denna e-handelsportal, med försäljning av IT produkter och tjänster till företag och offentliga enheter. Dessa allmänna försäljningsvillkor reglerar försäljning och distribution av produkter och tjänster från denna portal. Villkoren gäller från och med angivet datum och ersätter tidigare publicerade eller av annan part erhållna försäljningsvillkor.

Pris och Betalning

Priser och lagerstatus på Loxodontas e-handels portal uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Loxodonta AB förbehåller sig rätten till förändring av pris och sortiment utan föregående avisering. Kund meddelas dock om förändringar sker och har rätt att ändra eller återkalla sin beställning. Övriga prisvillkor regleras genom särskilda avtal mellan Loxodonta AB och Kund.

Försäljning sker till företag, efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning tio (10) dagar från fakturadatum eller enligt särskilt avtal mellan Loxodonta AB och kund. Försäljning till Stat, Kommun och Landsting sker via betalning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Loxodonta AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Produktinformation

Loxodonta AB reserverar sig för att publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm i Loxodontas AB:s e-handelsportal kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Loxodonta AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Leverans och Frakt

Leveranser sker direkt till angiven leveransplats inom Sveriges gränser enligt gällande villkor för Postens Företagspaket , till en fast kostnad av 179 kr exkl. moms per order och lagerställe. Beställningar av lagerförda artiklar, registrerade vardagar före 11.00 behandlas samma dag och levereras i regel inom 1-2 dagar. Saknat gods skall anmälas till Loxodonta AB snarast och senast 7 dagar från mottagen faktura. Om delleverans önskas, tillkommer frakt för de restnoterade produkterna.

Återköp

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Loxodonta AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Produkten skall vara helt oanvänd och returneras i obruten originalförpackning fri från smuts, skador, packtejp och all form av märkning. Retur av programvara med bruten plombering godkännes ej. Retur av beställningsvaror eller utgångna produkter godkännes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Loxodonta AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr. Fraktkostnad och återköpsavgift faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Loxodonta AB:s kundservice på telefon 0240-104 00, e-post till order@loxodonta.se och uppge order och fakturanummer för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej utgör ett godkänt återköp. Om returen accepteras erhåller Kund en returbekräftelse med returnummer samt information om mottagare och returadress.

Returnumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Loxodonta AB till handa. Återköpet är godkänt först när Loxodonta AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.

Garanti

Garantier på varor i Loxodonta AB:s e-handelsportal, lämnas av respektive tillverkare. Loxodonta AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade garantitiden. Om inget annat anges gäller 1års garanti.

Support och installation

Loxodonta AB erbjuder teknisk konsultation gällande support och installation. För dessa tjänster hänvisas kund till säljkontakt hos Loxodonta AB. Telefon 0240-104 00. För övrig teknisk support eller vid fel i vara, kan Loxodonta AB hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Telefonnummer till respektive tillverkare/leverantör anges under Kundservice/Support. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via E-post och hemsidor.

Ägarförbehåll

Loxodonta AB förbehåller sig rätten till levererad utrustning till dess full betalning skett. Om köparen inte fullgör sina åtaganden har därför Loxodonta AB rätt att återta utrustningen.

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig skall Kund reklamera till Loxodonta AB omgående, dock senast tio dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Kund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 10 dagar förbehåller sig Loxodonta AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall kund kontakta Loxodonta AB:s kundservice på telefon 0240-104 00, eller via E-post till order@loxodonta.se Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Loxodonta AB på telefon 0240-104 00.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Loxodonta AB ansvarar för, åtar sig Loxodonta AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Loxodonta AB äger rätt att hänvisa Kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för Kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Loxodonta ansvar inte för direkta eller indirekta fel som uppstår på grund av inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller andra likvärdiga påföljder.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning. Alla namn, beteckningar och logotyper som förekommer på Loxodonta AB:s e-handels portal är i förekommande fall registrerade varumärken.